Tipveida noteikumi, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu, pasūtot preci no pasta kataloga vai AFIBEL interneta veikalā.


1. Noteikumu darbība
Šie pasūtīšanas noteikumi darbojas attiecībā uz mājaslapā www.afibel.lv esošajā AFIBEL interneta veikalā latviešu valodā pasūtīto, kā arī pēc Latvijā izplatāmajiem AFIBEL pasta tirdzniecības katalogiem (turpmāk tekstā – «AFIBEL katalogi») pasūtīto preču pirkšanas-pārdošanas līgumiem (turpmāk tekstā vienskaitlī – «Līgums»), kuri tiek noslēgti Latvijā starp OÜ MyStore (turpmāk tekstā – «Pārdevējs» vai «AFIBEL») un fizisku personu, kura izdara pasūtījumu un kura dzīvo Latvijā (turpmāk tekstā – «Pasūtītājs» vai «Pircējs»), šo noteikumu darbības periodā. AFIBEL ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt pasūtīšanas noteikumus. Mainītie pasūtīšanas noteikumi darbojas tikai attiecībā uz pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc pasūtīšanas noteikumu izmaiņām. Šī pasūtīšanas noteikumu redakcija ir spēkā pasūtījumiem pēc pasta tirdzniecības kataloga, sākot ar sezonu «Rudens – Ziema 2023» un gadījumā no AFIBEL interneta veikala pasūtīšanas, no 24.07.2023. Šī pasūtīšanas noteikumu redakcija aizstāj visus iepriekšējos pasūtīšanas noteikumus, kuri bija spēkā pasūtījumiem pēc kataloga.

2. Līguma noslēgšana un līguma stāšanās spēkā
Pasūtītāja pasūtījums tiek uzskatīts par ierosinājumu noslēgt Līgumu. AFIBEL nav pienākums Pasūtītājam atsevišķi ziņot par savu piekrišanu. No brīža, kad AFIBEL sāk pasūtījuma izpildi, tiek uzskatīts, ka AFIBEL piekrīt pasūtījumam. Pasūtījums zaudē spēku, kad pagājušas 12 nedēļas no brīža, kad AFIBEL par to uzzinājis. Ja pasūtījums izdarīts interneta veikalā un Pasūtītājs ir paziņojis AFIBEL savu elektroniskā pasta adresi, Pasūtītājam tiek nosūtīts elektronisks pasūtījuma apstiprinājums. Pasūtījuma apstiprinājumam ir tikai informatīva nozīme, tas nenozīmē AFIBEL piekrišanu pasūtījumam ar mērķi noslēgt Līgumu. AFIBEL piekrīt noslēgt Līgumu tikai ar pilngadīgu personu, kuras tiesībspēja un rīcībspēja nav ierobežota un kurai Latvijā ir pastāvīga dzīvesvieta. Pārdevējs saglabā Pircēju pasūtījumus savā elektroniskā datubāzē. Pircēja lūguma gadījumā, Pārdevējs sniedz informāciju par iepriekšējiem pasūtījumiem elektroniskā formā. Pārdevējam jānosūta noteikumi un nosacījumi visiem līgumiem, kas noslēgti ar Pircēju Pircējam kopā ar pasūtītajām precēm. Jaunākā noteikumu un nosacījumu versija vienmēr ir pieejama Pārdevēja mājas lapā www.afibel.lv.

3. Pasūtītāja tiesības atteikties no Līguma un atdot atpakaļ preci
14 dienu laikā no pasūtītās preces saņemšanas Pasūtītājam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts uz pasūtījuma pamata, nepaskaidrojot atteikšanās cēloni. Lai atteiktos no Līguma, Pasūtītājam jāaizpilda preces atgriešanas veidlapa, kuru viņš saņem kopā ar preci, un prece oriģinālajā iesaiņojumā, ar visiem marķējumiem jānogādā preces saņemšanas vietā (tuvākajā Latvijas Pasta nodaļā vai jebkurā Omnivas pakomātā vai jebkurā DPD pakomātā). Atpakaļ nosūtītās preces var tikt izmantotas tikai iepazīstināšanas vai testēšanas nolūkiem. Gadījumā, ja preces tiek atsūtītas atpakaļ sabojātas, nolietotas vai nekārtīgas, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Pircēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Par Pasūtītāja atteikšanos tiek uzskatīta arī savlaicīga preces atgriešana bez atgriešanas veidlapas. Naudu par atdoto preci AFIBEL pārskaitīs uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu 14 dienu laikā no preces reģistrēšanas Afibel noliktavā. Pasta izdevumi tiek atgriezti gadījumā, ja tiek atgrieztas visas preces, kas tika norādītas vienā pasūtījumā. Ja klients atgriež visas vienā pasūtījumā pasūtītās preces atpkaļ, nevienu no precēm neizpērkot, klientam būs jāapmaksā atgriešanas pasta izdevumi: 4,90 € (DPD pakomāts, Omnivas pakomāts un Latvijas Pasta nodaļa) vai 8,90 € (DPD kurjers). Pasta pakalpojumu izdevumu atmaksu AFIBEL pārskaitīs kopā ar ar pēdējās atgrieztās preces summas pārskaitījumu no AFIBEL. Gadījumā, ja klientam ir parāds AFIBEL, maksa par pasta izdevumiem netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta klienta parādu kontā. AFIBEL ir tiesības izdarīt atdodamās summas pārrēķinu, balstoties uz AFIBEL prasību uz citu pasūtījuma pamata. Visas preces, kuras nogrieztas pēc izmēra vai kuras nav iespējams atdot to īpašību dēļ, ātri bojājošās preces vai preces, kurām beidzies lietošanas termiņš, atdot atpakaļ nav iespējams. Lūdzam pārbaudit, pirms preces atgriešanas atpakaļ, lai visas daļas tiktu pievienotas (arī lietošanas instrukcija, noņemamas detaļas un preču pavadzīme). AFIBEL atbild par visiem preču trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Pasūtāmo preču pavadzīmi obligāti jāsaglabā, jo tas ir dokuments, kas apstiprina pirkumu un garantija ir spēkā tikai tad, ja Tev ir saglabājusies rēķins-pavadzīme. Defektu esamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt preces bezmaksas remontu. Ja trūkumu neizdodas novērst arī ar atkārtotu remontu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt apmainīt preci; ja preci nav iespējams apmainīt, pasūtītājs var atteikties no Līguma. AFIBEL neatbild par defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas Pasūtītājam, kā arī par defektiem, kuru cēlonis ir preces nepareiza lietošana vai parasts nolietojums. Lai gūtu vairāk informācijas par pirkumu garantiju, sazinies ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa tālruni 646 85 049.

4. AFIBEL tiesības atteikties no līguma
AFIBEL ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts uz pasūtījuma pamata, ja preces piegāde nav iespējama, tai skaitā, ja AFIBEL ir beigušies attiecīgās preces krājumi. Pasūtītājam par šādu gadījumu pie pirmās iespējas paziņo uz uzrādītu elektronisko pastu. Tādā gadījumā Pasūtītāja samaksāto priekšapmaksu AFIBEL atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, Pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā.

5. Preces cena, pasta pakalpojumu vērtība
Latvijas AFIBEL interneta veikalā www.afibel.lv un katalogā cenas norādītas eiro un ietver sevī spēkā esošo apgrozījuma nodokli. AFIBEL ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīts apgrozījuma nodoklis. Ja pasūtījumā ietilpst preces, kuras Pasūtītājam tiek nogādātas pa pastu, tad, neatkarīgi no faktiski piegādājamo sūtījumu daudzuma, pasūtīto preču vērtībai tiek pieskaitīta vienreizēja maksa par pasta pakalpojumiem, kurā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.
Ja Pasūtītājs kā sūtījuma piegādes veidu izvēlas Omnivas pakomātu, tad maksa par pasta pakalpojumiem ir 4,90 €. Pakas izmēri nedrīkst pārsniegt 39x38x64 cm. Ja pakas izmēri pārsniedz 39x38x64 cm, tad paka tiks nodota adresātam tuvākajā pasta nodaļā.
Ja Pasūtītājs kā sūtījuma piegādes veidu izvēlas DPD pakomātu, tad maksa par pasta pakalpojumiem ir 4,90 €. Maksimālie sūtījuma iepakojuma izmēri: 36 x 43 x 61 cm. Lielāka sūtījuma iepakojuma gadījumā sūtījumu piegādās DPD kurjers, un piegādes maksa 7,90 € apmērā tiks pierēķināta sūtījumam.
Ja Pasūtītājs par piegādes vietu izvēlas Latvijas Pasta nodaļu, maksa par pasta pakalpojumiem ir 4,90 €.
Ja Pasūtītājs izvēlas piegādi ar DPD kurjeru, maksa par pasta pakalpojumiem ir 8,90 €.
Par pasta pakalpojumiem jāmaksā, saņemot preci.

6. Preces apmainīšana
Pasūtītā apģērba vai apavu izmēra neatbilstības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pasūtīto apģērbu vai apavus apmainīt pret tā paša preču artikula un tās pašas krāsas piemērotu izmēru. Pasta pakalpojumi par preces apmainīšanu Pasūtītājam ir bez maksas. Apmainīšanas iespēja neattiecas uz veļu.

7. Pasūtījuma izpildes laiks
Vidējais pasūtījuma izpildes termiņš parasti ir 2 nedēļas. Ja preces vairs nav noliktavā, tad AFIBEL atsevišķi paziņos par to Pasūtītājam uz norādīto e-pasta adresi. Ja pasūtītās preces nav iespējams izsūtīt no noliktavas visu kopā, AFIBEL nosūtīs preces vairākos sūtījumos.

8. Pasūtījuma izpildes vieta
Ja Pasūtītājs kā sūtījuma piegādes veidu izvēlas Omnivas pakomātu, tad Pasūtītājs tiks informēts par pakas pienākšanu un atrašanās vietu ar SMS īsziņas/e-pasta vēstules palīdzību, kurā būs norādīts kods skapīša atvēršanai.
Ja Pasūtītājs kā sūtījuma piegādes veidu izvēlas DPD pakomātu, tad Pasūtītājs tiks informēts ar SMS īsziņas/e-pasta vēstules palīdzību. Ziņā būs norādīta informācija par sūtījuma piegādi pakomātā, pakomāta adrese un darba laiki, kā arī personiskais kods un izpirkuma summa.
Ja Pasūtītājs par preces piegādes vietu izvēlas Latvijas Pasta nodaļu, tad Pasūtītājs saņem pasta paziņojumu par preces saņemšanu. Sūtījums jāizņem tuvāko dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja sūtījums 10 dienu laikā netiks izņemts, tiks uzskaitīta maksa par sūtījuma glabāšanu – 50 centus par katru dienu, izņemot brīvdienas, kad pasts ir slēgts. Sūtījuma glabāšanas laiks – viens mēnesis, sākot ar tās saņemšanas dienu pasta nodaļā.
Sūtījuma saņemšana ar DPD kurjeru. Sūtījuma piegādes dienas rītā sūtījuma saņēmējs saņem īsziņu, kurā ir norādīts laiks vienas stundas ietvaros, kad paredzama kurjera ierašanās.

9. Pasūtījuma apmaksa
Pasūtītājs apņemas samaksāt AFIBEL visu preces vērtību ne vēlāk kā preces nodošanas laikā Pasūtītājam vai Pasūtītāja pilnvarotajai personai preces nodošanas vietā. Ja preces nodošanas vieta ir Latvijas Pasta iestāde, Pasūtītājam jāsamaksā pasta iestādei preces vērtība. Latvijas Pasts ir pilnvarots saņemt samaksu par AFIBEL pasūtījumiem. Ja preces saņemšanas vieta ir Omniva pakomāts, tad Pasūtītājam jāsamaksā Omniva pasūtījuma vērtība. Omniva ir pilnvarota saņemt pēcapmaksu par AFIBEL pasūtījumiem. Ja preces saņemšanas vieta ir DPD pakomāts vai preces piegādā DPD kurjers, tad Pasūtītājam jāsamaksā DPD pasūtījuma vērtība. DPD Latvija ir pilnvarota saņemt pēcapmaksu par AFIBEL pasūtījumiem. 

10. Īpašuma rezervācija

Līdz preces pilnīgas apmaksas brīdim īpašumtiesības uz preci pieder AFIBEL.

11. Atbildība
AFIBEL atbild tikai par zaudējumiem, ko radījusi tīša darbība vai rupja nolaidība, izņemot gadījumus, kad AFIBEL darbība vai bezdarbība radījusi kaitējumu veselībai. AFIBEL neatbild par iespējamām iespiedkļūdām.

12. Personas datu uzkrāšana un izmantošana
Personas datu apstrādes noteikumus skaties sadaļā "Personas datu apstrādes noteikumi“.

13. Ieķīlāšana un prasību atdošana
AFIBEL patur sev tiesības no dotā Līguma izrietošās prasības ieķīlāt un atdot trešajām personām, tai skaitā arī uz faktoringa līguma pamata.

14. Izdevumi par parādu piedzīšanu
AFIBEL vai AFIBEL pilnvarotajai personai, kā arī personai, kurai AFIBEL atdod no līguma izrietošās prasības, ir tiesības parāda gadījumā pieprasīt, lai Pasūtītājs atlīdzina saprātīgu izdevumu apmaksu, kuras ir saistītas ar piedzīšanu, pret Pasūtītāju, ieskaitot izdevumus par juridisko palīdzību un inkaso pakalpojumiem.

15. Atteikšanās no pasūtījuma izpildes
AFIBEL ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja Pasūtītājs 12 mēnešu laikā 3 vai vairāk reizes pasūtīto preci atdod atpakaļ, to neizpērkot.

16. Noslēguma noteikumi
Uz dotajiem noteikumiem un pirkšanas-pārdošanas līgumiem, kuri noslēgti preču pirkšanai pēc katalogiem un AFIBEL interneta veikalā, attiecas Latvijas tiesības. Doto noteikumu jebkura panta spēkā neesamība neiespaido pārējo noteikumu vai pirkšanas-pārdošanas līguma derīgumu. Spēkā neesošais pants jāaizstāj ar likumīgu pantu, kurš spēkā neesošajam pantam visvairāk līdzīgs gan juridiski, gan finansiāli.

AFIBEL DATI
OÜ My Store; reģistrācijas numurs 11661029, adrese: Sära tee 11-2, Rae vald, 75312, Igaunija